Ubezpieczenie NNW ważne tylko z zakupionym biletem wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego

UWAGA: Dotyczy TPN. Tatranský Národný Park (TANAP) nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu.

Ubezpieczenie turystyki pieszej, rowerowej, narciarskiej, wspinaczki skałkowej, taternictwa powierzchniowego oraz jaskiniowego
Ochrona obowiązuje także po słowackiej stronie Tatr (TANAP), pod warunkiem posiadania ważnego biletu wstępu do TPN w chwili wypadku
Do 40 000 zł na koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej, w tym przy użyciu śmigłowca (dotyczy TANAP)
Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 25 000 zł