Ubezpieczenie NNW ważne tylko z zakupionym biletem wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ubezpieczenie siedmiodniowe - 17,50 zł

Cena ubezpieczenia za 1 osobę

Trwały uszczerbek na zdrowiu,
śmierć ubezpieczonego
suma ubezpieczenia (SU)

25 000 zł

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych

do 15% SU
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

Koszty przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych

do 15% SU
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

Świadczenie za leczenie uciążliwe

1% SU
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

Koszty leczenia
w tym podlimit na rehabilitację

25 000 zł
w tym podlimit na rehabilitację 1 000 zł

Zwrot kosztów akcji ratowniczej związanej z następstwem
wypadku ubezpieczeniowego
koszty akcji poszukiwawczej, pierwszej pomocy, transportu do placówki medycznej (w tym przy użyciu śmigłowca)

do 40 000 zł

Zwrot kosztów akcji ratowniczej
koszty akcji poszukiwawczej, transport Ubezpieczonego (w tym przy użyciu śmigłowca) nie związanych z następstwem wypadku ubezpieczeniowego – w wyniku braku możliwości wejścia/zejścia z gór

do 40 000 zł
wysokość odszkodowania pomniejszona zostaje o franszyzę redukcyjną w wysokości 30% kosztów akcji ratowniczej

KUPUJĘ

Załączniki do pobrania

Informacje o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i postanowieniach dodatkowych do OWU

Materiał marketingowy